Μουσείο Αθλητισμού

Το μουσείο αυτό ιδρύθηκε με σκοπό να αποτυπωθεί με τον καλύτερο τρόπο η αθλητική ιστορία της χωράς στην οποία η Ελλάδα είναι πλούσια. Η ανάδειξη της πολιτιστικής πλευράς του αθλητισμού είναι από τους κυρίους στόχους του μουσείου αυτού. Η διοργάνωση εκθέσεων και αθλητικών εκδηλώσεων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και αξίζει να τις επισκεφτείτε. Πρότασή μας είναι να ενοικιάσετε ένα αυτοκίνητο από την εταιρία μας η οποία παρέχει ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα σε ιδιαίτερα οικονομικές και ανταγωνιστικές τιμές. Το Μουσείο Αθλητισμού ιδρύθηκε το 1988 και το 2001 μετατράπηκε σε μη κερδοσκοπική εταιρία με το σημερινό όνομα «Μουσείο Αθλητισμού».