Τα τείχη

Τα δύο τείχη της Θεσσαλονίκης είχαν σκοπό να αποτελέσουν μέρος της άμυνας κατά των επιδρομέων. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχαν έξω από αυτά μία τάφρος που γέμιζε με θαλασσινό νερό και ξύλινες γέφυρες οι οποίες καταστρέφονταν κατά τις εμπόλεμες περιόδους. Τα δύο τείχη χωρίζονταν σε ανατολικό και δυτικό τείχος και σχημάτιζαν ένα τετράπλευρο με δύο κάθετες προς τη θάλασσα πλευρές και δύο παράλληλες (παραθαλάσσιο τείχος και τείχος της Ακρόπολης στο λόφο). Στο μεγαλύτερο μέρος τους υπήρχε, προς τα έξω, ένα άλλο τείχος (το έξω τείχος ή έξω διατείχισμα ή και περίτειχον ή προτείχισμα όπως το ονόμαζαν οι βυζαντινοί). Είναι χτισμένα με πέτρες και κονίαμα, αλλά και με επαναλαμβανόμενες σειρές από πλατιές οριζόντιες ζώνες από τούβλα που αυξάνουν τη στερεότητα τους και λειαίνουν τις επιφάνειες. Σε μερικά τμήματα εκτός από τις ζώνες με τούβλα υπάρχουν και επαναλαμβανόμενα τυφλά τόξα πλινθόκτιστα, ενώ αλλού ολόκληρη η κατασκευή είναι με τούβλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά διακοσμούνται με σταυρούς, ήλιους, πυροστρόβιλους κά. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας οικοδομήθηκε μέρος των τειχών με απλούς πλίνθους. Σε κάποια σημεία σώζεται ένα μικρό μέρος του τείχους σε απόσταση 4-6 μέτρων από το βασικό τείχος και ονομάζεται προτείχισμα. Το προτείχισμα διευκόλυνε τους πολιορκούμενους καθώς ήταν δύσκολη η προσβολή από τις πολιορκητικές μηχανές, μπροστά από αυτό υπήρχε τάφρος με νερό. Συμπεριλάβετε λοιπόν στην εξερεύνηση της Θεσσαλονίκης και τα τείχη τα οποία θα τα επισκεφτείτε με το φτηνό ενοικιαζόμενό σας αυτοκίνητο και σίγουρα θα σας μαγέψει η ομορφιά και η επιβλητικότητά τους.